Arbetsmiljö – mätning Värmeverk

Behöver du få luftkvaliteten i er verksamhet kontrollerad har vi både personburen eller stationär utrustning att mäta med. Arbetsmiljö – mätning värmeverk.

ENA Miljö utför arbetsmiljömätningar för kontroll av exponering av luftföroreningar enligt metoder för provtagning av ämnen, som tas upp i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:7 ”Hygieniska gränsvärden”. För att bli extra kostnadseffektiv kan dessa mätningar göras i samband med andra mätningar på anläggningen eller i samband med en periodisk besiktning.