Buller Skogsindustri

Regering och riksdag har gett Naturvårdsverket i uppdrag att säkerställa en hälsosam miljö med avseende på ljudnivå i våra bostäder, skolor och friluftsområden. De flesta tillståndspliktiga anläggningar har därför villkor för buller i sina tillstånd. Tillstånden gäller bullernivåer vid närliggande bostäder eller skolor – buller skogsindustri.

ENA Miljökonsult kan hjälpa er att kontrollera era bullervillkor. Mätningar genomförs främst som immissionsmätningar enligt ”Meddelande 6/1984 Metod för mätning av externt industribuller” samt remissversion av Naturvårdsverket från 2005 ”Metod för immissionsmätning av externt industribuller”. Immissionsmätning innebär att buller mäts i närområdet av verksamheten vid exempelvis närmaste bebyggelse. Vår ljudnivåmätare uppfyller kraven för typ 1 instrument som finns angivna i IEC 61672-1 och kalibreras mot kalibrator med spårbarhet.