Emissionsmätningar Industri

För att hjälpa dig kontrollera dina utsläpp, t ex mot uppsatta villkor från tillsynsmyndigheter, utför vi emissionskontroller (miljömätningar) av dina utsläpp till luft av en lång rad ämnen – emissionsmätningar industri.

Vi är ackrediterade att mäta och kontrollera de en lång rad parametrar som normalt skall mätas. I och med att ENA Miljö kan utföra ackrediterade miljömätningar enligt gällande ackreditering så kan vi även hjälpa er att kontrollera uppsatta villkor från tillsyns-myndigheten (begränsningsvärden, riktvärden). Ackrediteringen är inte alltid ett krav men ger er som kund en trygghet att vi arbetar systematiskt, använder standardiserade metoder samt har en tredje part som granskar vårt kvalitetsarbete. Utöver de ackrediterade mätningarna kan vi också utföra miljömätningar av emissioner till luft (utsläpp till luft) med avseende på bland annat vätesulfid (H2S), oljeaerosoler, ättiksyra, Krom, mm. Vi brukar kunna lösa de flesta problem om ni ger oss lite tid.