Emissionsmätningar Krematorie

För att hjälpa dig kontrollera dina utsläpp, t ex mot uppsatta villkor från tillsynsmyndigheter, utför vi emissionskontroller (miljömätningar) av dina utsläpp till luft av en lång rad ämnen – Emissionsmätningar Krematorie.

Vi är ackrediterade att utföra de mätningar som normalt krävs från krematorier och har mångårig vana att göra så. Därmed kan vi hjälpa er att kontrollera att ni innehåller de villkor och begränsningsvärden som tillståndet kräver. Mätningarna görs ibland ett par gånger om året, ibland årligen och ibland vart tredje år. Du som verksamhetsutövare bör tänka på att det är du som bygger upp din egenkontroll där bl.a. våra mätningar kan vara en del. Du är även ansvarig emellan mätningarna så att alla krav innehålls. Ackrediteringen är inte alltid ett krav men ger er som kund en trygghet att vi arbetar systematiskt, använder standardiserade metoder samt har en tredje part som granskar vårt kvalitetsarbete.