Emissionsmätningar Värmeverk

För att hjälpa dig kontrollera dina utsläpp, t ex mot uppsatta villkor från tillsynsmyndigheter, utför vi emissionskontroller (miljömätningar) av dina utsläpp till luft av en lång rad ämnen – Emissionsmätningar värmeverk.

Vi är ackrediterade att mäta och kontrollera de flesta parametrar som krävs enligt Svenska och Europeiska miljölagar. I och med att ENA Miljö kan utföra ackrediterade miljömätningar enligt gällande ackreditering så kan vi även hjälpa er att kontrollera uppsatta villkor från tillsyns-myndigheten (begränsningsvärden, riktvärden) samt utföra miljömätningar enligt förordningen om stora förbränningsanläggningar SFS2013:252 samt förordningen om förbränning av avfall SFS 2013:253, så kallade halvårsmätningar. Utöver de ackrediterade mätningarna kan vi också utföra miljömätningar av emissioner till luft (utsläpp till luft) med avseende på bland annat vätesulfid (H2S), svaveltrioxid (SO3), Polyaromatiska kolväten (PAH), mm. Vi brukar kunna lösa de flesta problem om ni ger oss lite tid.