Förstagångsbesiktning Skogsindustri

Är verksamheten nystartad eller har ny anläggningsdel byggts behöver ni genomföra en förstagångsbesiktning. Förstagångsbesiktning skogsindustri – det har vi på Ena Miljö mångårig erfarenhet av.

Vid en förstagångsbesiktning granskas om anläggningen är upprättad i enlighet med tillståndsbeslut och enligt vad man angivit i sin ansökan eller anmälan. Besiktningen bör utföras av en opartisk, sakkunnig person med god kunskap om den typ av verksamhet som bedrivs. Besiktningen kan ses som en miljörevision utifrån miljöbalkens krav och kan vara ett gott stöd för det fortsatta miljöarbetet på företaget.