Jämförande mätningar Värmeverk

Om ni har en panna som levererar minst 25 GWh årligen faller ni inom ”Lagen om miljöavgift på kväveoxidutsläpp”, så kallade NOx-avgifter. Det finns därmed krav på kontinuerlig mätning av pannans utsläpp samt krav på kvalitetssäkring av dessa mätningar – jämförande mätningar värmeverk. En del i kvalitetssäkringen är att låta genomföra en så kallad ”Jämförande mätning”. Den jämförande mätningen skall utföras av ett oberoende ackrediterat organ och innebär jämförelse mellan anläggningens mätning och ett separat kontrollmätsystem under minst 10 timmar. En jämförande mätning skall utföras minst en gång årligen.

Genom den jämförande mätningen upptäcker du om ditt fasta mätsystem ger orimliga/felaktiga mätvärden. Vi utför en oberoende kontroll med hjälp av något av våra mobila miljölaboratorier. Kontrollen vid jämförande mätning görs genom att jämföra resultaten från det fasta mätsystemet med resultaten från vårt kontrollmätsystemet. En jämförande mätning skall ses som ett komplement till de kalibreringar och kontroller samt underhåll av mätutrustningen som du som avgiftsskyldig måste utföra. Det som kontrolleras vid en jämförande mätning är O2, NO- (NO2), rökgasflöde och rökgastemperatur. Även CO2 och SO2 kan kontrolleras i vissa fall. Vid den jämförande mätningen utvärderas minst 10 stycken mätvärdespar, mättiden är minst 10 h (10 st timmes medelvärden) alternativt 200 minuter (10 st 20 minuters medelvärden).