Konsultstöd Industri

Många verksamheter har inte möjlighet att ha en permanent resurs anställd enbart för miljöarbete. Konsultstöd industri – vi på Ena Miljö kan hjälpa er som inhyrd projektledare både för enstaka projekt eller för längre löpande åtaganden.