Konsultstöd Skogsindustri

Många verksamheter har inte möjlighet att ha en permanent resurs anställd enbart för miljöarbete. Konsultstöd Skogsindustri – Vi på Ena Miljö kan hjälpa er som inhyrd projektledare både för enstaka projekt eller för längre löpande åtaganden.