Konsultstöd Värmeverk

Många verksamheter har inte möjlighet att ha en permanent resurs anställd enbart för miljöarbete. Vi på Ena Miljö kan hjälpa er som inhyrd projektledare både för enstaka projekt eller för längre löpande åtaganden – konsultstöd värmeverk.