Kontroll av vattenflödesmätare Skogsindustri

På massabruken finns avlopp till recipient eller internt till reningssteg där flödet mäts. Att kvalitetssäkra dessa är inte alltid så lätt. Erfarenheterna säger att kontroll med spårämnesdosering (ofta Litium) kan vara effektivt – kontroll av vattenflödesmätare skogsindustri.

ENA Miljökonsult kan hjälpa er att kontrollera flödesmätare. Vi har utrustning för och erfarenhet av att göra så kallade Litiumkontroller. Metoden bygger på att dosera en känd mängd Litium uppströms flödesmätaren och sedan, genom upprepad provtagning och analys av Litium, beräkna flödet. Sambandet mellan doseringshalt och flöde samt halt efter utspädning och avloppets flöde är känt.