Kontrollprogram Krematorie

Enligt Miljöbalken, och specifikt Egenkontrollförordningen, har den som bedriver en verksamhet, en verksamhetsutövare, själv ansvar för sin miljöpåverkan, så kallad egen-kontroll. Som verksamhetsutövare är du själv ansvarig för att kontrollera din miljöpåverkan samt förebygga olaglig eller onödig miljöpåverkan. Kontrollprogram Krematorie – För att göra detta effektivt hjälper vi dig att upprätta ett effektivt kontrollprogram.

I ett kontrollprogram identifieras dels lagliga krav för verksamhetens miljöpåverkan samt även andra miljöaspekter och förebyggande verksamhet. För varje miljöaspekt eller miljöutsläpp redovisas hur kontrollen genomförs, vem som bär ansvaret samt hur resultatet redovisas/dokumenteras. Kontrollprogrammet skall tydligt beskriva den egenkontroll som genomförs och det skall vara tydligt för var och en inom verksamheten vem som är ansvarig och vem som utför aktiviteten samt var information kan hämtas. Vi på ENA Miljökonsult arbetar aktivt med att hjälpa våra kunder att organisera en effektiv egenkontroll samt med att upprätta kontrollprogram för olika typer av verksamheter. Vi har lång erfarenhet av att upprätta kontrollprogram samt även att tolka och granska egenkontroller i samband med att vi utför en periodisk besiktning.