Kvalitetssäkring – QAL2 och AST Krematorie

Om er verksamhet inkluderar något avfallsklassat bränsle eller om ni i era ugnar även destruerar avfall finns specifika mätkrav på emissioner till luft samt krav på kvalitetssäkring av era egna mätningar, bl.a. Kvalitetssäkring – QAL2 och AST Krematorie.

Vi genomför kvalitetssäkringar enligt standarden ”Utsläpp och utomhusluft – Kvalitets-säkring av automatiska mätsystem” (SS-EN 14181) vilken reglerar hur verksamhetsutövare inom avfallsförbränningsanläggningar ska kvalitetssäkra sina egna mätresultat. Kvalitets-säkringen genomförs genom jämförelse med SRM (Standard Referens Metod) mot ert fasta mätsystem, AMS (Automatiska Mät System). Kvalitetssäkringen inleds med en s.k. QAL 2-kalibrering som fortgår under minst tre dagar. Minst 15 stycken parallellmätningar mot samma parametrar som ni själva mäter genomförs i enlighet med SRM. Med hjälp av dessa mätningar tas en kalibreringsfunktion fram och läggs in i ert eget mätsystem, AMS, för att kalibrera mätdata antingen upp eller ner till samma halt som SRM. Denna kvalitetssäkring genomförs vart femte år. För att säkerställa att den framtagna kalibrerfunktionen är giltig mellan QAL 2-kalibreringarna genomförs en s.k. AST (Annual Surveillance Test) en gång per år. En AST genomförs under en dag då minst 5 stycken parallellmätningar genomförs på liknande sätt som vid QAL 2 förfarandet. Vi på ENA Miljö gör detta regelbundet för en rad företag och har lång erfarenhet i att göra detta så effektivt som möjligt för kunden.