Miljörapporter Skogsindustri

ENA Miljö kan hjälpa er med att rapportera till SMP – Svenska miljörapporteringsportalen. Miljörapporter Skogsindustri – En miljörapport ska alla tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter lämna varje år.

Miljörapporten till SMP sker i digital form via SMP – Svenska MiljörapporteringsPortalen senast den 31 mars varje år. Vi kan hjälpa er skriva miljörapporten och göra emissions-deklarationen. Tillsammans med er tar vi fram det underlag som behövs för en korrekt rapportering. Via MiljörapporteringsPortalens informationssida kan du se vilka verksamheter som är tillståndspliktiga och därmed omfattas av kravet att lämna miljörapport (bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).