NOx-deklarationer Värmeverk

NOx-deklarationer Värmeverk – i Sverige är utsläpp av kväveoxider (NOx) från förbränningsanläggningar avgiftsbelagda. Syftet med kväveoxidavgiften är att ge en ekonomisk drivkraft för verksamhetsutövarna att minska de försurande utsläppen av kväveoxider. Systemet fungerar så att företagen betalar in en avgift som beror på hur mycket kväveoxider (NOx) de släpper ut under året. Intäkterna av avgiften återbetalas sedan i förhållande till hur mycket energi som de producerat samma år. Vinnare i systemet är de som producerar mycket energi med låga utsläpp. Förbränningsanläggningar med pannor som producerar mer än 25 GWh per år omfattas av kväveoxidavgiften. De som berörs deklarerar sina uppgifter i januari varje år och skickar deklarationen till Naturvårdsverket i form av en ”NOx-deklaration”.

Vi på ENA miljökonsult kan hjälpa er med NOx-deklarationen. Det är bra om vi får upp-draget i god tid eftersom deklarationen skall vara inne mellan den 20-25 januari och det gäller att veta att alla papper och undersökningar är i ordning.