Om Ena Miljökonsult

ENA Miljökonsult hjälper dig med alla dina behov av miljömätningar. Med vår långa erfarenhet och djupa kompetens förstår vi din verksamhet och kan ge dig rätt service till rätt pris vid rätt tillfälle. För närvarande återfinns våra kunder inom hela Norden. Förutom miljömätningar, t ex mätningar av utsläpp, jämförande mätningar och QAL2 kan vi även hjälpa dig med besiktningar, riskanalyser, utredningar och miljörapporter. Vi vill till slut bli din enda miljöpartner.

Våra laboratorier i Västerås och Norrköping samt våra mobila miljölaboratorier håller med sin kvalificerade mätutrustning hög internationell standard. Instrument och metoder förnyas och utvecklas ständigt för effektiva och noggranna mätningar med stor bredd.

Ackrediterat

ENA Miljö är ackrediterat av SWEDAC för opartiska och korrekta analyser. Mätningarna utförs enligt internationellt erkända metoder och standarder. Det innebär bland annat att dina analysresultat ges internationell gångbarhet.

Personal

Vi är idag 8 medarbetare, i huvudsak högskole- och civilingenjörer med inriktning mot miljö och energi. Våra medarbetare värdesätter laganda, tycker om att ta initiativ och ansvar samt har lätt för att möta människor.

Personal i Västerås

Rickard började arbeta på ENA Miljö 2007. Före det var han anställd av Tekniska Verken AB i Linköping som miljöingenjör.

Han är en erfaren mättekniker som gillar stora och komplexa uppdrag.

Utbildningen är erhållen vid miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet.

- De bästa med jobbet är att få vara med från början till slut i projekten. Från första kundkontakt, planering, utföra mätningen till att leverera resultatet.

[themify_icon icon="fa-envelope" icon_color="#8cc63f"] rickard@enamiljo.se

[themify_icon icon="fa-phone" icon_color="#8cc63f"] 010-211 56 03

Rickard Wistrand

Rickard började arbeta på ENA Miljö 2007. Före det var han anställd av Tekniska Verken AB i Linköping som miljöingenjör. Han är en erfaren mättekniker som gillar stora och komplexa uppdrag. Utbildningen är erhållen vid miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet.

– De bästa med jobbet är att få vara med från början till slut i projekten. Från första kundkontakt, planering, utföra mätningen till att leverera resultatet.

rickard@enamiljo.se
010-211 56 03
Pontus har en djup erfarenhet efter att ha arbetat med miljöfrågor på Ena Miljökonsult sedan 2008 och har med sig erfarenheter från metallindustrin. Arbetar nu bland annat med kalkindustrin speciella förutsättningar och QAL-2 mätningar.

Pontus har en miljöingenjörsexamen från Mälardalens högskola.

- Det bästa med jobbet är att känna att man har gjort ett bra jobb och att kunden är nöjd. Att man bidragit med något positivt för kunden genom att till exempel lösa eventuella problem samt leverera snabba och korrekta resultat från mätningarna.

 [themify_icon icon="fa-envelope" icon_color="#8cc63f"] pontus@enamiljo.se

[themify_icon icon="fa-phone" icon_color="#8cc63f"] 010-211 56 05

Pontus Westerlund

Pontus har en djup erfarenhet efter att ha arbetat med miljöfrågor på Ena Miljökonsult sedan 2008 och har med sig erfarenheter från metallindustrin. Arbetar nu bland annat med kalkindustrin speciella förutsättningar och QAL-2 mätningar. Pontus har en miljöingenjörsexamen från Mälardalens högskola.

– Det bästa med jobbet är att känna att man har gjort ett bra jobb och att kunden är nöjd. Att man bidragit med något positivt för kunden genom att till exempel lösa eventuella problem samt leverera snabba och korrekta resultat från mätningarna.

pontus@enamiljo.se
010-211 56 05
Magnus har varit engagerad i miljöfrågor sedan 2003 då han började arbeta på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås. År 2006 började Magnus första gången på ENA Miljökonsult AB. Nuvarande anställning påbörjades under våren 2016 och däremellan har Magnus jobbat som gruppchef och mättekniker på EnviLoop Mätteknik AB och som VA- och miljöingenjör på Mälarenergi AB.

Magnus är en erfaren miljö- och mätkonsult som har skaffat sig djupare kunskaper inom många olika områden genom utbildningar och tidigare anställningar.

Magnus är utbildad energi-och miljöingenjör på Mälardalens högskola i Västerås med examen 2002.

- Det bästa med mitt yrkesval är blandningen mellan teoretiskt och praktiskt arbete där problemlösning och leverans av kvalitativt arbete åt kunden står i fokus.

[themify_icon icon="fa-envelope" icon_color="#8cc63f"] magnus@enamiljo.se

[themify_icon icon="fa-phone" icon_color="#8cc63f"] 010-211 56 02

Magnus Bergström

Magnus har varit engagerad i miljöfrågor sedan 2003 då han började arbeta på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås. År 2006 började Magnus första gången på ENA Miljökonsult AB. Nuvarande anställning påbörjades under våren 2016 och däremellan har Magnus jobbat som gruppchef och mättekniker på EnviLoop Mätteknik AB och som VA- och miljöingenjör på Mälarenergi AB. Magnus är en erfaren miljö- och mätkonsult som har skaffat sig djupare kunskaper inom många olika områden genom utbildningar och tidigare anställningar. Magnus är utbildad energi-och miljöingenjör på Mälardalens högskola i Västerås med examen 2002.

– Det bästa med mitt yrkesval är blandningen mellan teoretiskt och praktiskt arbete där problemlösning och leverans av kvalitativt arbete åt kunden står i fokus.

magnus@enamiljo.se
010-211 56 02
Anders är en erfaren mättekniker. Han har arbetat inom miljöområdet sedan 2006 då han tog anställning på Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen i Västerås som miljöinspektör. År 2007 började han på ENA Miljökonsult AB.

På ENA Miljökonsult har han genomgått flertalet kurser som bättrat på kunskaperna kring miljöområdet.

Anders är utbildad miljöingenjör på Mälardalens Högskola i Västerås med examen i miljöteknik.

- Det bästa med det här yrket är att man får en bra blandning av fysiskt krävande och praktiskt arbete till lite mer stillasittande kontorsarbete när rapporterna framställs. Man är med från starten till slutet av ett projekt och har/får känslan av att man har gjort ett bra jobb som kunden har stor nytta av.

[themify_icon icon="fa-envelope" icon_color="#8cc63f"] anders@enamiljo.se

[themify_icon icon="fa-phone" icon_color="#8cc63f"] 010-211 56 04

Anders Arrenius

Anders är en erfaren mättekniker. Han har arbetat inom miljöområdet sedan 2006 då han tog anställning på Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen i Västerås som miljöinspektör. År 2007 började han på ENA Miljökonsult AB. På ENA Miljökonsult har han genomgått flertalet kurser som bättrat på kunskaperna kring miljöområdet. Anders är utbildad miljöingenjör på Mälardalens Högskola i Västerås med examen i miljöteknik.

– Det bästa med det här yrket är att man får en bra blandning av fysiskt krävande och praktiskt arbete till lite mer stillasittande kontorsarbete när rapporterna framställs. Man är med från starten till slutet av ett projekt och har/får känslan av att man har gjort ett bra jobb som kunden har stor nytta av.

anders@enamiljo.se
010-211 56 04
Olle började jobba inom energi/miljöbranschen 2011 som drifttekniker på Arboga Energi AB och jobbade där i 3 år.
Därefter jobbade han som mätkonsult på EnviLoop Mätteknik AB under 3 års tid och i november 2016 började han arbeta för ENA Miljökonsult AB.
 
Olle har en gymnasial utbildning inom Energiprogrammet vatten och miljö med kraft och värme profil och den genomfördes i Oskarshamn.
 
 
 – Det roligaste med jobbet är variationen mellan arbetet på fält ute hos kund och kontorsarbete på hemmaplan.

[themify_icon icon="fa-envelope" icon_color="#8cc63f"] olle@enamiljo.se

[themify_icon icon="fa-phone" icon_color="#8cc63f"] 010-211 56 06

Olle Andersson

Olle började jobba inom energi/miljöbranschen 2011 som drifttekniker på Arboga Energi AB och jobbade där i 3 år. Därefter jobbade han som mätkonsult på EnviLoop Mätteknik AB under 3 års tid och i november 2016 började han arbeta för ENA Miljökonsult AB. Olle har en gymnasial utbildning inom Energiprogrammet vatten och miljö med kraft och värme profil och den genomfördes i Oskarshamn.

– Det roligaste med jobbet är variationen mellan arbetet på fält ute hos kund och kontorsarbete på hemmaplan.

olle@enamiljo.se
010-211 56 06

Personal i Norrköping

Marcus har arbetat med mätinstrument för miljöanalys av luft och vatten samt emissionsmätningar till luft sedan 2005. På ENA Miljö har han varit verksam sedan 2008. Före det arbetande han som säljare av miljöanalysinstrument för mark, luft- och vattenprovtagning på Scantec Nordic. Han är en erfaren mättekniker som gärna lägger det lilla extra för att lösa problem och nå ett bra resultat.

Marcus är utbildad miljöingenjör med magisterexamen i miljöteknik från Mälardalens högskola i Västerås och Université d’Orléans i Frankrike samt Griffith University i Australien.

- Det bästa med mitt jobb är att få vara med från början till slut i projekten. Allt från första kundkontakt och mätplanering till att sedan utföra mätningen och leverera resultatet. Det är extra tacksamt då man stöter på ett problem, som man kan lösa och sedan vända något negativt till något positivt för kunden.

[themify_icon icon="fa-envelope" icon_color="#8cc63f"] marcus@enamiljo.se

[themify_icon icon="fa-phone" icon_color="#8cc63f"] 010-211 56 11

Marcus Annerman

Marcus har arbetat med mätinstrument för miljöanalys av luft och vatten samt emissionsmätningar till luft sedan 2005. På ENA Miljö har han varit verksam sedan 2008. Före det arbetande han som säljare av miljöanalysinstrument för mark, luft- och vattenprovtagning på Scantec Nordic. Han är en erfaren mättekniker som gärna lägger det lilla extra för att lösa problem och nå ett bra resultat. Marcus är utbildad miljöingenjör med magisterexamen i miljöteknik från Mälardalens högskola i Västerås och Université d’Orléans i Frankrike samt Griffith University i Australien.

– Det bästa med mitt jobb är att få vara med från början till slut i projekten. Allt från första kundkontakt och mätplanering till att sedan utföra mätningen och leverera resultatet. Det är extra tacksamt då man stöter på ett problem, som man kan lösa och sedan vända något negativt till något positivt för kunden.

marcus@enamiljo.se
010-211 56 11
Jonas har en lång erfarenhet att arbeta med miljöfrågor och mätningar. Han har varit i denna konsultbransch sedan 2004.

På ENA Miljö har Jonas varit verksam sedan 2010. Han har en Magisterexamen i Miljövetenskap från Högskolan i Kalmar.

Jonas uttrycker sitt arbete framför allt i noggrannhet och kvalitet, samtidigt som han är öppen för kunders önskemål och gör gärna det lilla extra för att underlätta för kunden.

- Det roligaste med mitt jobb på ENA Miljö är när man gör ett gediget och bra jobb som uppskattas av nöjda kunder.

[themify_icon icon="fa-envelope" icon_color="#8cc63f"] jonas@enamiljo.se

[themify_icon icon="fa-phone" icon_color="#8cc63f"] 010-211 56 12

Jonas Karlström

Jonas har en lång erfarenhet att arbeta med miljöfrågor och mätningar. Han har varit i denna konsultbransch sedan 2004. På ENA Miljö har Jonas varit verksam sedan 2010. Han har en Magisterexamen i Miljövetenskap från Högskolan i Kalmar. Jonas uttrycker sitt arbete framför allt i noggrannhet och kvalitet, samtidigt som han är öppen för kunders önskemål och gör gärna det lilla extra för att underlätta för kunden.

– Det roligaste med mitt jobb på ENA Miljö är när man gör ett gediget och bra jobb som uppskattas av nöjda kunder.

jonas@enamiljo.se
010-211 56 12