Periodisk besiktning Krematorie

Enligt Miljöbalken, och specifikt Egenkontrollförordningen, har den som bedriver en verksamhet, en verksamhetsutövare, själv ansvar för sin miljöpåverkan, så kallad egen-kontroll. Som verksamhetsutövare ska du fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet för att motverka miljöpåverkan. Genom egna mätningar och undersökningar skall du hålla dig underrättad om verksamhetens miljöpåverkan. Myndigheterna har möjlighet att kräva en tredjepartsgranskning av er egenkontroll, en så kallad periodisk besiktning krematorie. Besiktningen kan även ses som en miljörevision utifrån miljö-balkens krav och kan vara ett gott stöd för det fortsatta miljöarbetet på företaget.

Vi på ENA Miljökonsult har lång vana av att upprätta kontrollprogram, tolka villkor och beslut samt att utföra periodiska besiktningar. Besiktningen bör utföras av en opartisk, sak-kunnig person med god kunskap om den typ av verksamhet som bedrivs. Besiktningen kan ses som en miljörevision utifrån miljöbalkens krav och kan vara ett gott stöd för det fortsatta miljöarbetet på företaget. Om du som verksamhetsutövare eller myndigheten vill kan specifika områden inom egenkontrollen granskas extra. Besiktningen kan även få en mer teknisk praktisk karaktär som ett komplement till en miljörevision som redan utförs vid verksamheten.