Prestandaprovningar Värmeverk

Vid en större investering som en panna, en rökgasrening eller liknande kan det vara lämpligt att före fullt övertagande, kontrollera/prova att anläggningen uppfyller de krav man ställt eller de garantier man fått – prestandaprovningar värmeverk. I sådana fall kan ett prestandaprov genomföras.

Vi på ENA Miljökonsult har lång vana av att utföra prestandaprov av pannor och rökgas-reningsanläggningar. Det kan vara bra att man redan vid kontraktskrivningen kommer överens om hur och vad som skall provas vid driftstart. Vid presandaprov mäts utsläpp med rökgaser, bestäms verkningsgrad, kontrolleras förbränning, kontrolleras askförluster mm. Vissa garantier kan vara bra att kontrollera vid hög last och andra vid ”minlast” för pannan/anläggningen. En energiverkningsgrad kan tas fram om parterna är överens om hur detta skall göras.