Tillstånd Industri

Skall en miljöfarlig verksamhet etableras måste en tillståndsansökan lämnas in till relevant tillstånds-myndighet. Detsamma kan gälla vid större förändringar i en verksamhet. Ibland krävs att tillståndet förnyas då verksamheten varit i gång i många år. Tillstånd industri – i en tillståndsansökan skall alltid en Miljö-konsekvensbeskrivning ingå.   Vi kan hjälpa er med miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan.

Vi stödjer er med hela eller delar av de olika moment som ingår. Vi har vana i att beskriva en verksamhets miljökonsekvenser och har erfarenhet av vilka villkor som man kan förvänta sig.