Tillstånd Värmeverk

Tillstånd värmeverk – skall en miljöfarlig verksamhet etableras måste en tillståndsansökan lämnas in till relevant tillståndsmyndighet. Detsamma kan gälla vid större förändringar i en verksamhet. Ibland krävs att tillståndet förnyas då verksamheten varit i gång i många år. I en tillståndsansökan skall alltid en Miljökonsekvensbeskrivning ingå.

Vi kan hjälpa er med miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. Vi stödjer er med hela eller delar av de olika moment som ingår. Vi har lång vana i att beskriva en verksamhets miljökonsekvenser och har erfarenhet av vilka villkor som man kan förvänta sig.