Utbildning Skogsindustri

Vår långa erfarenhet av miljömätningar av olika slag samt vår stora kunskap om vissa delar av miljöbalken gör att vi ibland hjälper till att utbilda i dessa frågor. Vi har utbildat mätgrupper i mätteknik, föreläst om kvalitetssäkring av mätsystem, föreläst om rökgasrening mm. Utbildning Skogsindustri – Våra kunder får gärna se oss som en kunskapsbank att lära av.