Utredningar Industri

När ni fastnat i en fråga och känner att ni inte har kompetens eller tid. Då kan vi på ENA Miljökonsult hjälpa er att komma vidare genom att vara ett stöd. Utredningar industri – det kan vara en miljöutredning för att hitta era miljöaspekter, det kan vara ett utsläppsproblem ni inte vet orsaken till eller en upphandling av ett nytt mätsystem. Vi hjälper er i utredningen.