Vattenprovtagning Skogsindustri

Vid många verksamheter finns vattenflöden som lämnar anläggningen, antingen till närliggande recipient eller går vidare till kommunalt reningsverk eller till dagvatten. Ofta finns behov av att ta ut prover för att säkerställa villkor eller för att veta vad som passerar ut. Är provtagningen en villkors-kontroll krävs ackrediterad analys samt att provtagande personal har tillräcklig kunskap eller har genomgått godkänd kurs i provtagning – vattenprovtagning skogsindustri.

Alla våra konsulter har genomgått godkänd kurs i vattenprovtagning enligt SNFS 1990:11. Det gör att vi dels är behöriga och dels att vi har den kompetens som behövs för att ta prover på industriella vatten till recipient eller avlopp. Vattenprovtagning kan genomföras i samband med periodisk besiktning, i samband med olika emissionsmätningar eller vid andra tillfällen. Det är viktigt att vi i god tid får veta vilken typ av vatten som skall provtas samt vilka parametrar ni vill ha analyserade. Allt detta för att vi skall kunna förbereda de provtagningskärl som behövs samt i särskilda fall förbereda aktuellt laboratorium på kommande analys. Vi anlitar alltid ackrediterade laboratorier när så är möjligt.