Om oss

ENA Miljökonsult

Våra laboratorium i Västerås och Norrköping samt våra mobila miljölaboratorier håller med sin kvalificerade mätutrustning hög standard. Instrument och metoder förnyas och utvecklas ständigt för effektivare och noggrannare mätningar med stor bredd. ENA Miljökonsult är ackrediterat av SWEDAC för opartiska och korrekta mätningar. Mätningarna utförs enligt internationellt erkända metoder och standarder på anläggningar som har någon typ av utsläpp till luft. 

Personalen har mångårig erfarenhet och är i huvudsak högskole- och civilingenjörer med inriktning mot miljö och energi. Vår idé är att kombinera tjänster inom miljö-, energi- och mätteknik för att minska våra kunders miljöpåverkan och underlätta miljöarbetet. Vår målsättning är snabba besked för kvalificerade beslut.

Ackrediterat
ENA Miljö är ackrediterat av SWEDAC för opartiska och korrekta analyser. Mätningarna utförs enligt internationellt erkända metoder och standarder. Det innebär bland annat att dina analysresultat ges internationell gångbarhet.

Personal

Rickard Wistrand

Pontus Westerlund

Magnus Bergström

Anders Arrenius

Olle Andersson

Personal i Norrköping

Marcus Annerman

Jonas Karlström

Anton Sagström